Szpital udziela świadczeń w sferze:
 • lecznictwa zamkniętego w zakresie: chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, pediatrii, chorób wewnętrznych i kardiologii, chirurgii dziecięcej, intensywnej terapii i chorób zakaźnych
 • dializoterapii
 • ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego
 • opieki profilaktycznej nad pracującymi
 • rehabilitacji leczniczej
 • diagnostyki (na zlecenie lekarzy wykonujących świadczenia w lecznictwie zamkniętym i ambulatoryjnym, podstawowej opiece zdrowotnej i prywatnie praktykujących)
 • profilaktyki chorób i urazów
     Dążąc do zapewnienia pacjentom korzystającym z usług Szpitala odpowiedniego poziomu i jakości świadczeń, podjęto w okresie ostatnich kilku lat szereg przedsięwzięć w sferze organizacji, zarządzania i racjonalizacji gospodarki jednostki, mających doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu.

Działania te to:
 • rozpoczęte wartościowanie stanowisk pracy w celu wypracowania motywacyjnego systemu wynagrodzeń
 • opracowanie zakładowych cenników badań w celu ustalenia wartości wykonywanych usług
 • wprowadzenie fakturowania pro forma między komórkami Szpitala przygotowujące do gospodarowania budżetami cząstkowymi
 • skatalogowanie praw pacjenta i wprowadzenie ich w życie 1 marca 1996 r.
 • przeprowadzanie okresowych ankiet badających poziom satysfakcji pacjentów
 • wprowadzenie kompleksowego systemu monitorowania i kontroli zakażeń szpitalnych uwieńczone zdobyciem przez oddział chirurgii dziecięcej II miejsca w Polsce w tej dziedzinie
 • komputeryzacja niektórych obszarów działalności Szpitala
 • wprowadzenie receptariusza szpitalnego i oparcie na nim systemu kontroli zużycia leków oraz powołanie Komitetu terapeutycznego
 • stałe dostosowywanie pomieszczeń i sprzętu do właściwych wymogów i standardów
 • działania oszczędnościowe (całkowite olicznikowanie instalacji)
 • wprowadzenie od 1 czerwca 1998 r. dyżuru lekarskiego w Izbie Przyjęć Szpitala i podjęcie działań zmierzających do utworzenia na bazie Izby oddziału ratownictwa medycznego
 • restrukturyzacja, bądź wprowadzenie nowych, świadczeń, tj. wprowadzenie porodów rodzinnych, uruchomienie szkoły rodzenia, zmniejszenie ilości łóżek w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, scentralizowanie usług protetycznych
 • uzyskanie przez Szpital certyfikatu akredytacyjnego
 • zakup nowego sprzętu pozwalającego rozszerzyć działalność diagnostyczną i leczniczą (echokardiograf, laparoskop, videokolonoskop, videoduodenoskop) i rozpoczęcie eksploatacji tego sprzętu - posiadanie przez laboratorium analityczne certyfikatu jakości ISO 9002 a przez pracownię mikrobiologii świadectwa wiarygodności badań


Szpital Ogólny im. dr med. Witolda Ginela
ul.Konstytucji 3 Maja 34
19-200 Grajewo
e-mail: szpital_grajewo@post.pl
Tel.: (0-86) 272-32-71
Fax.: (0-86) 272-20-41
Zaopatrzenie:
   Tel/fax.: (0-86) 2723613
   Tel          (0-86) 2723271 w 341
   email: zaopatrzenie@post.pl Arisco Sp. z o.o.  Biuro: ul. Nawrot 114 p.203   Tel: (0 42) 676 76 84  biuro@arisco.pl      Webmaster       Copyright by ARISCO Sp. z o.o.