Szpital udziela świadczeń w sferze:
  • lecznictwa zamkniętego w zakresie: chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, pediatrii, chorób wewnętrznych i kardiologii, chirurgii dziecięcej, intensywnej terapii i chorób zakaźnych
  • dializoterapii
  • ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego
  • opieki profilaktycznej nad pracującymi
  • rehabilitacji leczniczej
  • diagnostyki (na zlecenie lekarzy wykonujących świadczenia w lecznictwie zamkniętym i ambulatoryjnym, podstawowej opiece zdrowotnej i prywatnie praktykujących)
  • profilaktyki chorób i urazów


Szpital Ogólny im. dr med. Witolda Ginela
ul.Konstytucji 3 Maja 34
19-200 Grajewo
e-mail: szpital_grajewo@post.pl
Tel.: (0-86) 272-32-71
Fax.: (0-86) 272-20-41
Zaopatrzenie:
   Tel/fax.: (0-86) 2723613
   Tel          (0-86) 2723271 w 341
   email: zaopatrzenie@post.pl Arisco Sp. z o.o.  Biuro: ul. Nawrot 114 p.203   Tel: (0 42) 676 76 84  biuro@arisco.pl      Webmaster       Copyright by ARISCO Sp. z o.o.